წლის მთავარი მოვლენები საქართელოს ბიზნესსა და ეკონომიკაში. როგორ აფასებენ 2016 წელს ბიზნესმენები და ეკონომისტები

წლის მთავარი მოვლენები საქართელოს ბიზნესსა და ეკონომიკაში. როგორ აფასებენ 2016 წელს ბიზნესმენები და ეკონომისტები

ბიზნესმენების ნაწილი ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად ლარის დევალვციას მიიჩნევს, ნაწილს კი 2016 წელზე საუბარი არ სურს და 2017 წლის მოლოდინებზე აკეთებს აქცენტს. მიმდინარე წლის ეკონომიკურ შეფასებებს აკეთებენ ექსპერტებიც. რა მთავარ მოვლენებზე ამახვილებენ ისინი ყურადღებას და როგორია 2017 წლის პროგნოზები.

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

30 დეკემბერი, 2016

სხვა ჩანაწერები