შრომის ინსპექცია-ბიუროკრატიული სტრუქტურა თუ დასაქმებულთა უფლებების დაცვა

შრომის ინსპექცია-ბიუროკრატიული სტრუქტურა თუ დასაქმებულთა უფლებების დაცვა

ეკონომისტების ნაწილის მოსაზრებას, რომ შრომის ინსპექცია კერძო სექტორში ჩარევისთვის შეიქმნა, დასაქმების სააგენტოებში არ ეთანხმებიან. არის თუ არა აღნიშნული ორგანიზაცია ჩვენი ქვეყნისთვოს ფუფუნება და რამდენად აქვთ შესაძლებლობა დასაქმებულებს, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან.

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

8 აპრილი, 2016

სხვა ჩანაწერები