რომელ სფეროებშია კვალიფიციური კადრების პრობლემა.

რომელ სფეროებშია კვალიფიციური კადრების პრობლემა.

დასაქმების სააგენტოები მთავრობას და კერძო სექტორს თანამსრომლობისკენ მოუწოდებენ. “ეიჩ არ ჯის” დირექტორი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ტრენინგები და თეორიული ცოდნა საკმარისი არ არის. ექსპერტების შეფასებები და რეკომენდაციები ბიზნესკურიერში.

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

18 მარტი, 2016

სხვა ჩანაწერები