რა პრეტენზიები აქვთ ფერმერებს სახელმწიფოს მიმართ ?

რა პრეტენზიები აქვთ ფერმერებს სახელმწიფოს მიმართ ?

აგროდაზღვევის პროექტში სახელმწიფო თანადაფინანსებას ზრდის, რასაც ექსპერტები დადებით მოვლენად აფასებენ. მიუხედავად ამისა, თავად ფერმერები სხვა პრობლემებზე საუბრობენ , მათ შორის მეცხოველეობის დაზღვევას ითხოვენ.

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

3 აპრილი, 2016

სხვა ჩანაწერები