ონლაინ-სესხების წლიური საპროცენტო განაკვეთი 300%-ს აღწევს!

ონლაინ-სესხების წლიური საპროცენტო განაკვეთი 300%-ს აღწევს!

პირველი სესხი უპროცენტოა, თუმცა მეორე და მესამე კრედიტის დროს, ონლაინ-სესხის გამცემი კომპანიები მაღალ საპროცენტო განაკვეთს აწესებენ. რა რეგულაციები უნდა დაწესდეს კომპანიებისთვის, როგორია ამ მხრივ ევროპული გამოცდილება და რას ურჩევს მომხმარებელს ”პირველი საკრედიტო კავშირის” დირექტორი.

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

10 მარტი, 2016

სხვა ჩანაწერები