მთავრობის ახალი ინიციატივა შრომის ბაზარზე!

მთავრობის ახალი ინიციატივა შრომის ბაზარზე!

სახელმწიფო დამსაქმებლებსა და გადამაზადებულ კადრებს ერთმანეთთან დააკავშირებს. მთავრობამ კვლევის შედეგად ის სუსტი წერტილები აღმოაჩინა, რაც ხელს უშლის სამუშაოს მაძიებლებს დასაქმებაში. როგორ პასუხობენ ამ ინიციატივას დასაქმების სააგენტოებში, რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი და რომელი პროფესიებია ყველაზე მოთხოვნადი საქართველოში.

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

29 მარტი, 2016

სხვა ჩანაწერები