ჯეცუნ ჯამფელ ნგავანგ ლობსანგ იეშე ტენზინ გიაცო – ეტცეტერა XIV დალაი ლამაზე გიამბობთ