ინოვაციური ტექნოლოგიები ”შელის ” ზეთის წარმოებაში?

ინოვაციური ტექნოლოგიები ”შელის ” ზეთის წარმოებაში?

ტრანსკავკასიური სადისტრიბუცია კომპანია ბაზარზე ინოვაციებს ნერგავს. კომპანიის ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი ”ფორტუნას” ეთერში ამბობს, რომ ”შელი” პირველი კომპანიაა, რომელიც ნაწარმს არა ნავთობის, არამედ ბუნებრივი აირის გადამუშავებით ქმნის. რატომ ენიჭება მას უპირატესობა, როგორია ”შელის” ზეთის ფასები და რა ახალ პროექტებს განახოციელებს კომპანია საქართველოში?

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

20 მაისი, 2016

სხვა ჩანაწერები