ჟან ჟაკ რუსო – ფრანგი ფილოსოფოსის ტრაგიკულად განვითარებული ცხოვრება